linktips

Dit is mijn persoonlijke doorverwijspagina, wellicht dat er ook voor jou interessante websites tussen zitten.

Bijvoorbeeld over veiligheid, integriteit en crisisbeheersing:

 • Dagelijks nieuws over ICT en security: www.security.nl
 • Een van de markantste (ICT) security experts – Bruce Schneier – heeft een leuke blog dat ook voor niet-ICT-ers interessant en leesbaar is: www.schneier.com
 • De herkomst van het woord integriteit, uitgelegd in het betoog van generaal b.d. Charles Krulak.
 • Achtergrondinformatie en good practices over Integriteitsmanagement op de site van het (voormalige) Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS): www.integriteitoverheid.nl en op de site van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP): www.caop.nl/expertise/integriteit/
 • De Integriteitswijzer van het Huis voor Klokkenluiders.
 • Integriteitsinstrumenten die als ‘good practice’ online beschikbaar zijn.
 • Voor hulp bij het melden van werkgerelateerde misstanden – die na interne melding niet goed zijn opgepakt – kan men terecht bij het Huis voor Klokkenluiders: www.huisvoorklokkenluiders.nl
 • Een blik over de grens is ook leerzaam, zoals bij het Corrupt Practices Investigation Bureau van Singapore: www.cpig.gov.sg; en de United States Office of Government Ethics: www.oge.gov
 • Over het omgaan met risico’s: www.risicoregelreflex.nl
 • Basisbegrippen en verdieping over crisisbeheersing op de site van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing (NAC): www.nctv.nl
 • Uitleg over het 7-stappenplan crisismanagement door CrisisProfs (beschreven voor woningcorporaties, maar generiek toepasbaar).
 • Het platform Opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren, lessons learned (OTOTEL): www.otopia.eu
 • Een blog van Ed Oomes over crisismanagement (en meer) met tekeningen van Wendy Kiel: www.rizoomes.nl
 • Een overzicht van managementmodellen en -theorieën op www.123management.nl
 • Inhoud gedreven verhalen maken via Analytic Storytelling: www.analytic-storytelling.com.

Online media:

Johri voor het MAAT, Lissabon

Maar er is meer in het leven, zoals reizenkunst en cultuur:

Interessante sites voor en over historisch onderzoek: