Voormalige noodzetel SDH-complex Den Haag

In dit filmpje uit 2013 geef ik een rondleiding door de voormalige noodzetel van het Schedeldoekshavencomplex in Den Haag. In dit SDH-complex waren vroeger het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gehuisvest. Onder het complex lag een ‘noodzetel’, beter bekend als ‘de atoombunker’. Deze zogenoemde ‘Noodzetel van de Nederlandse regering’ — met een capaciteit voor 200 gebruikers — is vooral actief geweest als uitwijk voor het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en de departementale crisiscentra van beide ministeries. De noodzetel is begin jaren zeventig van de twintigste eeuw opgeleverd en in 2013 buiten gebruik gesteld. Inmiddels is de inventaris volledig verwijderd. De ruimte wordt vanaf 2024 omgebouwd tot opslag voor het Haagse Gemeentearchief en oefenruimte voor Haagse muzikanten. De locatie zelf heeft geen relevante tastbare herinneringen meer aan de oude functie.

Ter gelegenheid van de buitengebruikstelling is de noodzetel in juni 2013 opengesteld geweest, is het bovenstaande filmpje gemaakt en is het onderstaande informatieblad voor de bezoekers uitgegeven. Deze informatie is openbaar.

J.H. Maat, Informatieblad Noodzetel SDH-complex tbv openstelling [bunker, Koude Oorlog], juni 2013, B-19335

Indeling Noodzetel -1 (werkgedeelte)
Indeling Noodzetel -2 (leefgedeelte)

Met de toenemende belangstelling voor de Koude Oorlog wordt regelmatig geïnformeerd naar de noodzetel. Daarom is bovenstaande informatie voor geïnteresseerden vrijgegeven. Er is geen betrokkenheid meer (van mij of het ministerie van BZK) bij de voormalige noodzetel.

Een deel van de inventaris is geschonken aan musea:

Het Museum Bescherming Bevolking in Rijswijk is meerdere keren per jaar voor het publiek geopend en geeft een goede indruk hoe de noodzetels in Nederland tijdens de Koude Oorlog waren ingericht. Verder worden geïnteresseerden verwezen naar het in 2017 verschenen boek Schuilen in Den Haag – Erfgoed van de Koude Oorlog:

Colette Cramer en Kees van Leeuwen, Schuilen in Den Haag – Erfgoed van de Koude Oorlog, Den Haag: Uitgeverij de Nieuwe Haagsche, 2017