Beknopt CV Johri Maat

mr. J.H. Maat, MSSM
(foto: Peter van Embden)

Risicobeheersing binnen het veiligheidsdomein
Johri Maat is als jurist en bestuurskundige gespecialiseerd in risicobeheersing in de domeinen veiligheid, integriteit en crisisbeheersing. Johri is ervaren in het adviseren tijdens kritieke momenten en treedt zo nodig ook zelf op. Door theoretische kennis en praktijkervaring te combineren weet Johri partijen en processen te verbinden en bewustwording te vergroten.

Naast zijn vakgebied is Johri geïnteresseerd in geschiedenis, kunst, cultuur en natuur.


Opleidingen

2019-heden
Promotietraject (PhD)
Netherlands Network for Human Rights Research & Graduate School Law, Radboud Universiteit, Nijmegen
Naast het schrijven van een proefschrift bestaat het promotietraject uit het volgen van cursussen, trainingen en symposia.

2009-2011 (vanuit het werk)
Executive Master of Security Science & Management (MSSM)
Technische Universiteit Delft (Delft TopTech)
Afstudeeronderzoek: ‘Intentionele en verwijtbare compromittering van gerubriceerde en gevoelige informatie binnen de Rijksoverheid’.

1998-2004 (deels in deeltijd)
Rechtsgeleerdheid (Mr.)
Rijksuniversiteit Groningen
Specialisatie: Juridische Bestuurswetenschappen (JBW)
Afstudeeronderzoek: ‘Crisismanagement van het Nederlandse kabinet Cort van der Linden in 1914 inzake de opvang van vluchtelingen en geïnterneerde militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

1994-1998
Bestuurskunde/Overheidsmanagement (HBO)
Thorbecke Academie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Specialisatie: Integrale Veiligheid
Afstudeeronderzoek: ‘Biologisch terrorisme’.

Meerdaagse cursussen

 • Learningtrack ‘Effectief en Bewust Leiderschap’, Inzicht, Rotterdam, april-november 2023 (114 contacturen en 192 zelfstudie-uren)
 • Leergang ‘Oriënteren op leidinggeven’, Leer- en Ontwikkelplein, ministeries van OCW, SZW en VWS, november 2021-juni 2022.
 • MOOC Reducing Gun Violence in America, Evidence for Change, Center for Gun Violence Solutions, Bloomberg School of Health, Johns Hopkins University (MD, USA via Coursera)
 • Cursussen en congressen i.k.v. promotietraject, Graduate School Law, Radboud Universiteit, Nijmegen & Netherlands Network for Human Rights Research, T.M.C. Asser Instituut, Den Haag, 2019-heden
 • Opleiding ‘Procesbegeleider Moreel Beraad’, Govenance & Integrity, Amsterdam, 2019
 • Opleiding tot ‘Professioneel MfN Mediator’, The Lime Tree, Bilthoven, 2016-2017
 • Verdiepingsleergang Integriteitsmanagement, Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP, BIOS), Den Haag, 2016
 • Leerprogramma Adviseur Crisisbeheersing, Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC, NCTV), Den Haag, 2012-2014
 • Summer Programme on Disarmament and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction in a Changing World, Asser Instituut en Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Den Haag, 2012
 • Medewerker Bureau Interne Zaken, Politieacademie, Apeldoorn, 2008
 • Introductieprogramma Rijkstrainees, Univeriteit Leiden (Campus Den Haag), 2004-2006
 • Kerk en Recht, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2005
 • Introduction to Disaster Studies, Wageningen Universiteit, 2000
 • Summer Course Political Violence, Inter-University Centre Dubrovnik (Kroatië), 1998

Verder worden jaarlijks cursussen en trainingen in het kader van professionele kennis en vaardigheden gevolgd.


Werkervaring

2023-heden
Directeur Bureau Integriteit
Dienst Justitiële Inrichtingen, ministerie van Justitie en Veiligheid

2022-2023
Coördinerend specialistisch adviseur
Programma ‘Veilig werken’ ter versterking van veilige publieke dienstverlening.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2019-2022
Integriteitscoördinator Concern VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2015-2019
Centrale Integriteitscoördinator BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2015
Senior adviseur Bureau BVA JenV en BZK
Overgang naar dit departement in verband met samenvoeging onderdelen, vergelijkbaar takenpakket als bij BZK
Ministerie van Veiligheid en Justitie

2007-2014
Senior adviseur Bureau BVA BZK
Functies o.a.: plv. Beveiligingsautoriteit, Functionaris voor de Gegevensbescherming (toezichthouder privacy), Coördinerend adviseur crisisbeheersing en coördinator Opleiden, Trainen en Oefenen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2006-2007
Senior beleidsmedewerker/project stafmedewerker
Ministerie van Justitie

2004-2006
Beleidsmedewerker
Rijksrecherche

2000-2002
Diverse functies
Ministerie van Justitie

1998-2000
Student-assistent Veiligheidsvraagstukken bij prof. dr. Hylke Tromp
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen


Huidige nevenactiviteiten

2020-heden
Voorzitter Kring van Integriteitscoördinatoren publieke sector
Netwerk gericht op opbouwen en uitwisselen van actualiteiten, kennis en good practices integriteitsmanagement binnen publieke sector. Hierbij is ook aandacht voor professionalisering functie en persoonlijke ontwikkeling leden.

2019-heden
Buitenpromovendus
Onderzoekcentrum Staat en Recht (SteR), Radboud Universiteit, Nijmegen
Promotieonderzoek: ‘Uit vrees voor misbruik: risicobeheersing van legaal particulier vuurwapenbezit in Nederland in historisch perspectief’. 

2009-heden
Gastdocent/gastspreker
Over integriteit en integrale beveiliging, diverse organisaties


Publicaties

Johri heeft diverse artikelen gepubliceerd over veiligheid, integriteit en crisisbeheersing. Deze artikelen zijn online te raadplegen: johrimaat.nl/portfolio/.